Concept

Wat zijn de vijf pijlers van het concept?

 • Vrouwencirkels om met elkaar te zijn
 • Workshops om inspiratie op te doen
 • Speciale evenementen om samen te beleven en genieten
 • Persoonlijke coaching om (nieuwe) wijsheid en kracht op te doen
 • Een besloten FB community om ervaringen, vragen en inzichten met elkaar te delen

Wat zijn de thema’s en stijl van werken?

De thema’s gaan bijvoorbeeld over zelfacceptatie, zingeving, balans, vriendschappen, familie, levensmissie, bestemming en loopbaan, overgave, schuld en schaamte, succes- en faalangst, seksualiteit, zichtbaar zijn, de gevolgen van een burnout, assertiviteit en levenslustig ouder worden.

Graag werk ik vanuit hoofd, hart en handen: vanuit (oosterse en westerse) denkwijzen, liefdevolle aandacht en met een flinke dosis levenservaring. We werken met meditatie, deelrondes, gespreksvormen, (mythologische) verhalen, beelden, teksten, rolmodellen en oefeningen.

Wat is de ‘kleur’ van het concept, van mij, van ons?

 • Het gesprek is zinnig, het raakt de kern, we spiegelen elkaar
 • We houden van diepgang, we durven ons kwetsbaar op te stellen
 • Het is inspirerend via fijne, verbindende en creatieve werkvormen
 • We werken vanuit een veilige setting, we zijn gericht op waarderen van wat mooi is
 • We zijn open: we spiegelen met een eerlijke blik onszelf en elkaar
 • We zijn ook licht: we blijven met onze voeten op de aarde en er mag gelachen worden
                    z i n n i g                    
                  D i e p g a n g                  
  I n s p i r e r e n d                            
                    v e i l i g                    
                    o p e n                        
                    l i c h t h e i d              

“Angels fly because they take themselves lightly.”

G.K.Chesterton